Nghị quyết số 33/NQ-CP: Chính phủ chỉ đạo triển khai một loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

alonha

Nếu bạn còn nghi ngờ chính phủ Việt Nam có giải cứu bất động sản hay không thì đây chính là câu trả lời cho bạn.

Ngày 11 tháng 3 năm 2023 , chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP chỉ đạo triển khai khẩn cấp 1 loạt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Cụ thể có 5 nội dung chính:

Thứ nhất là Hỗ trợ cho người dân mua bất động sản sản để đầu tư :Chính phủ đề xuất giải pháp hỗ trợ giảm lãi suất vay vốn và tăng khả năng vay của người dân để mua nhà. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đưa ra các chính sách thuế mới để khuyến khích người dân mua nhà đầu tư.

Thứ 2 là Tăng cường cơ chế pháp lý: Chính phủ đề xuất thực hiện các biện pháp nhằm đơn giản hóa và cải thiện quy trình phê duyệt dự án bất động sản. Điều này sẽ giúp giảm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Thứ 3 là Tăng cường giám sát thị trường: Chính phủ đề xuất tăng cường giám sát và kiểm soát thị trường bất động sản. Việc này giúp ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch bất động sản.

Thứ 4 là Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng: Chính phủ đề xuất tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở như đường, cầu, hệ thống điện nước, vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản phát triển.

Và cuối cùng là Tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản: Chính phủ đề xuất tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra các hoạt động của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Việc này giúp đảm bảo sự đúng đắn, minh bạch, công bằng và an toàn trong hoạt động bất động sản. 

Nguồn tin